Thay lời cảm ơn

Bạn có thể đóng góp cho Coach và Team như một lời cám ơn và trân trọng những kiến thức và thực hành bạn nhận được!

Món quả nhỏ từ bạn sẽ góp phần tạo động lực cho chúng tối tiếp tục hành trình gieo hạt tỉnh thức đến với cộng đồng!

Cùng lan toả lối sống cân bằng & tỉnh thức!

Chọn cách phù hợp

Và cho đi tiếp nối cho đi

73 triệu đồng

là tổng số tiền được gây quỹ trong các chương trình cộng đồng mà team đã thực hiện trong năm 2020.

Toàn bộ số tiền này đã được gửi Quỹ Dự án Happy Schools - Tịnh Trúc Gia - Eurasia Việt Nam.