Thay lời cảm ơn

Bạn có thể đóng góp cho Coach và Team như một lời cám ơn và trân trọng những kiến thức và thực hành bạn nhận được!

Món quả nhỏ từ bạn sẽ góp phần tạo động lực cho chúng tối tiếp tục hành trình gieo hạt tỉnh thức đến với cộng đồng!

Cùng lan toả lối sống cân bằng & tỉnh thức!

Chọn cách phù hợp