Giống như tôi – 8p

Khi thực hành Bài Thiền “Giống như tôi” – Just Like Me (Trích từ Search Inside Yourself Program) bạn cần lưu ý:

  1. Quay về kết nối với trái tim và hơi thở của mình (Presence)
  2. Hình dung người mình đang muốn gửi năng lượng của sự cảm thông, chia sẻ (Visualization)
  3. Hướng hơi thở và năng lượng của những ý nghĩ theo lời dẫn đến với người đó trong suốt thời gian thực hành.

Trong cuộc sống, bạn có thể dùng câu thần chú “Giống như tôi” này trong nhiều hoàn cảnh, nhất là khi người nào đó đang cần năng lượng thấu hiểu, tử tế của mình. Mình có thể nghĩ trong đầu, “GNT, người này có thể đang mệt mỏi, hay đang gặp một chuyện gì đó rất không may, không vui, hay đang phải chịu những áp lực căng thẳng…”

Chúc bạn luôn bình an và nhiều yêu thương!

Posts you may like