Cuộc Thi Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Du Lịch TP.HCM Khách Mời Chủ Đề: Khởi Nghiệp Hạnh Phúc

Tại HIST Accelerate Bootcamp 2018 lần này, Coach Lương Ngọc Tiên sẽ truyền cảm hứng cho các bạn Founder khởi nghiệp phương pháp khoa học để rèn luyện tâm thức, gắn kết tầm nhìn với giá trị cốt lõi và sẵn sàng đối diện với những khó khăn và thách thức trên con đường khởi nghiệp của mình. 
Thời Gian: 7/10/2018

Link Sự Kiện: Tại Đây

Posts you may like