Category: Archive

What is enough? A question worth deepening

Yesterday I met two entrepreneurs who came to set up their business in Vietnam. We had such a lovely chat over our life interests and pursuits. Out of curiosity, I asked them how they envisioned their business to be. “Its going to be the Apple of food industry, an innovative company” was the answer. This got me reflect on my experience in Bhutan last June 2015.

Read More

Thiền ca mùa xuân 2016

Có lẽ bạn cũng sẽ đồng ý với tôi, cái đẹp nằm ở những điều tự nhiên và chân thành. Những rung động đẹp như thế lại làm mình thấy hạnh phúc, cái hạnh phúc đơn sơ đôi khi không biết phải tả thế nào. Có lẽ nó như đất, như nước, như nắng, như mưa, như những điều bình thường mà mầu nhiệm, khiến tim mình ấm lên và khóe mắt mình cũng thế.