About me

MBA, Master Practitioner NLP

Search Inside Yourself Teachers in Training

Expertise in Mindfulness, Emotional Intelligence, Happiness & Well-being

Cô là Giảng viên trong lĩnh vực Phát triển con người & Thiền trong doanh nghiệp với những ứng dụng tiên phong như: Ứng dụng Thiền trong Trí tuệ cảm xúc & Lãnh đạo – Search Inside Yourself, Ứng dụng Triết lý Tổng Hạnh phúc quốc gia trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp – Gross National Happiness, Quản trị năng lượng và tư duy tích cực – Energy Management & Positive Thinking, Làm chủ bản thân – Personal Mastery.

Cô đã có hơn 10 năm làm việc tại môi trường kinh doanh ở Trung Quốc, Việt Nam và Hà Lan, đồng thời trải qua các chương trình học nâng cao tại Hà Lan, Mỹ, Úc và Bhutan.

Cô là Thành viên BCH Hội Nữ Doanh Nhân Tp Hồ Chí Minh (HAWEE), Sáng lập công ty One Life Connection Training & Consultancy, đồng sáng lập Cộng đồng Meditation In Saigon & A Quest For Meaning Việt Nam.

Cô đồng thời là Diễn giả, Điều phối của các Chương trình & Diễn đàn về lãnh đạo nữ, huấn luyện doanh nghiệp nữ, phát triển thế hệ trẻ và cộng đồng bền vững.

Các lĩnh vực kinh tế Cô từng tham gia trước khi bước sang lĩnh vựa đào tạo & phát triển: Quảng cáo, Nghiên cứu thị trường, Tiêu dùng, Phát triển sản phẩm & Tư vấn doanh nghiệp.

Cô là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Marketing tại Rotterdam School of Management (Hà Lan) và Cử nhân Anh Văn trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn (TpHCM).

Một số khách hàng: VNG, Unilever, Suntory PepsiCo, Vinamilk, Asia Base A/S, I can read System, Prudential, HSBC, Decathlon, Hoa Sen University, RMIT, Astra Zeneca, Allergan, Danone, Mekong Capital, Synectics Consulting, Descon Construction .v.v.

  • Video Công ty: link
  • Video Chương trình điểm: link
  • Video Các hoạt động cộng đồng: link
  • Powerpoint Công ty: link